ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την υγεία ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την υγεία ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την υγεία

Νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Ενίσχυση των αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ

Ενίσχυση των αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Το όραμά μας
Δείτε το βίντεο

Μια πρωτοβουλία του ΙΣΝ, τεσσάρων πυλώνων, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $750 εκατομμύρια

Με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για όλους, και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία υποστηρίζεται πλήρως από το ΙΣΝ, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $750 εκατομμύρια. Η Πρωτοβουλία βασίζεται σε μία διευρυμένη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και σε διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου της σε όλο τον κόσμο.

Ενισχύοντας τον τομέα υγείας σε όλο τον κόσμο

Ενισχύοντας τον τομέα υγείας σε όλο τον κόσμο
Ενισχύοντας τον τομέα υγείας σε όλο τον κόσμο
H Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, με αφετηρία την Ελλάδα, απλώνεται σε όλο τον κόσμο και περιλαμβάνει την υποστήριξη κατασκευής του Παιδιατρικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου στο Νοσοκομείο Παίδων Sant Joan de Déu, στη Βαρκελώνη, καθώς επίσης τη συνεργασία με νοσοκομεία στις ΗΠΑ και στην Ιορδανία. Το ΙΣΝ στηρίζει επίσης το Πανεπιστήμιο Rockefeller για ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με μολυσματικές ασθένειες παγκοσμίως και συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως το Child Mind Institute και το Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί διεθνώς ο τομέας της ψυχικής υγείας.

Θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος παγκοσμίως

Θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος παγκοσμίως
Θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος παγκοσμίως
Το 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε ένα κοινό όραμα με το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW) και σε συνεργασία με τη Betaplan ξεκίνησαν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, με σκοπό τη δημιουργία πρότυπων νοσοκομείων για το μέλλον και την παράδοση τριών εξ αυτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ θα λειτουργούν ως υπερσύγχρονα, δημόσια νοσοκομεία διεθνών προδιαγραφών, με έδρα περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, που βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια, παρέχοντας ισότιμη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους. Με την ολοκλήρωση και παράδοσή τους να έχει προγραμματιστεί εντός του 2025, τα τρία νοσοκομεία φιλοδοξούν να καταστούν διεθνή σημεία αναφοράς στον τομέα των νοσοκομειακών υποδομών.