Το όραμά μας
Δείτε το βίντεο

Το 2016, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ξεκίνησε να διερευνά πιθανούς τρόπους ενίσχυσης του τομέα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Σε συνέχεια πλήθους δωρεών στον τομέα, από το 1996, το ΙΣΝ, προχώρησε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες, στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση αναγκών της κοινωνίας, πραγματοποιώντας παράλληλα εκτεταμένες συζητήσεις με το Ελληνικό Δημόσιο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, τον Σεπτέμβριο του 2017, το ΙΣΝ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υποστηρίξει πλήρως μία σειρά από σημαντικά έργα για την ενίσχυση του τομέα της δημόσιας υγείας στη χώρα. Στις 21 Μαρτίου του 2018, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΙΣΝ για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

Με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για όλους, και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η Πρωτοβουλία για την Υγεία υποστηρίζεται πλήρως από το ΙΣΝ, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $500 εκατομμύρια. Η Πρωτοβουλία βασίζεται σε μία διευρυμένη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, καθώς και άλλων αρμόδιων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. Κάθε ένα από τα επιμέρους έργα που περιλαμβάνονται στην Πρωτοβουλία για την Υγεία θα παραδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωσή του.

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει πλέον 17 επιμέρους έργα, με την Πρωτοβουλία για την Υγεία Μ.Α.Ε. να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού που συστάθηκε από το ΙΣΝ για τον συντονισμό και την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, καθώς και τη διασφάλιση μίας διαφανούς και συμμετοχικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο.

Έργα υποδομών
Τα έργα υποδομών της Πρωτοβουλίας για την Υγεία περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη, καθώς και σημαντικά έργα επέκτασης υποδομών και ανακαίνισης σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας.

Έργα προμήθειας εξοπλισμού
Τα έργα προμήθειας εξοπλισμού έχουν στόχο να δώσουν στους επαγγελματίες της υγείας πρόσβαση σε βελτιωμένα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εργασίας τους. Τα έργα περιλαμβάνουν την προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων και δύο νέων αεροπλάνων για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET/CT) σε τέσσερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, την προμήθεια εδρών και προσομοιωτών για την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την προμήθεια συστήματος κλήσης νοσηλευτών για το Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», στην Αθήνα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, με σκοπό την ενίσχυση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, με έμφαση στη διασφάλιση εξειδικευμένων ευκαιριών κατάρτισης, σε θέματα όπως η αντιμετώπιση του τραύματος, η πρόληψη των λοιμώξεων, η νοσηλευτική και η εντατική φροντίδα.

Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
Το 2021, με στόχο να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών και των νέων και να συμβάλει στην καταλυτική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας σε παιδιά στην Ελλάδα, η Πρωτοβουλία για την Υγεία ξεκίνησε την υλοποίηση ενός φιλόδοξου πενταετούς προγράμματος σε συνεργασία με το Child Mind Institute των ΗΠΑ και ένα πανελλαδικό δίκτυο επαγγελματιών που ειδικεύονται στην ψυχική υγεία των παιδιών. Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του εθνικού συστήματος ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, καθώς και η ενδυνάμωση των υποδομών για την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στη χώρα μας.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Υγεία, και με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών του τομέα αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, το ΙΣΝ εφαρμόζει μία διαφανή, ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και προοδευτικά τις τοπικές κοινότητες και τους τελικούς χρήστες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ΙΣΝ έχει θέσει σε εφαρμογή μία σειρά από μεθόδους και διαδικασίες, όπως τη σύσταση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που αποτελείται από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς και συνεδριάζει κάθε μήνα, για να αποτιμά την πρόοδο, να συζητά τυχόν ζητήματα που προκύπτουν και να ανταλλάσσει ιδέες. Επιπλέον, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας διαρκούς ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας για την πρόοδο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, το ΙΣΝ δημοσιοποιεί τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις που περιλαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση για κάθε έργο. Κάθε έξι μήνες, το ΙΣΝ διοργανώνει επίσης ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις στις τρεις περιοχές όπου κατασκευάζονται τα νέα νοσοκομεία –στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη και στη Σπάρτη– σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους.

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία έρχεται σε συνέχεια δωρεών του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω των $145 εκατομμυρίων, για την υποστήριξη του τομέα υγείας στην Ελλάδα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη δωρεά προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ύψους $15 εκατομμυρίων, για την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων. Προηγούμενες δωρεές στον τομέα της υγείας περιλαμβάνουν, επίσης, μία δωρεά ύψους $23 εκατομμυρίων για την αντικατάσταση δέκα γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τη δωρεά για την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα, καθώς και τη δωρεά για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο έχει η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα σημαντικό μέρος των δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19 του ΙΣΝ, ύψους $100 εκατομμυρίων, διατέθηκε για τη στήριξη του τομέα της υγείας στην Ελλάδα, με αιχμή τις δωρεές, συνολικού ύψους άνω των $30 εκατομμυρίων, για τη δημιουργία χώρων για 175 νέες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένων Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 δημόσια νοσοκομεία, την ανάπτυξη και υλοποίηση πενταετούς προγράμματος εκπαίδευσης γιατρών και νοσηλευτών στην εντατική θεραπεία, την άμεση υποστήριξη εργαζομένων νοσοκομείων στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, την ενίσχυση και συνέχιση της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τον κορωνοϊό «10306», καθώς και την προμήθεια δύο Συστημάτων Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση της COVID-19.